Nainstalujte si:
       

Překlad Trift; triftig; Trimmer


e Trift = pastva, plavení, mořský proud, průhon, pastviště, naplavené dříví, niva, pastvisko, plavení dřeva, plavení dříví, plavba dřeva

triftig = závažný, důkladný, vhodný, výstižný, podstatný, rozhodný, vážný

r Trimmer = trimr, trimer, dolaďovací kondenzátor, dolaďovací prvek, dolaďovací odpor


Next: Trinkhalle; Tritt; Trittstufe    unbegrenzt; Unbehagen; unbehindert