Nainstalujte si:
       

Překlad Triebfeder; Triebkraft; Triebsand


e Triebfeder = vzpruha, pohnutka, motiv, podnět, hnací pružina

e Triebkraft = popud, hnací síla, tangenciální napětí, unášecí síla, podnět, hybný popud, vzpruha, motorická síla, pohnutka, pohonná síla

r Triebsand = tekoucí písek, tekutý písek, navátý písek, sypký písek, vátý písek


Next: Triebwerk; triefen; trifft    unbedacht; unbedenklich; unbedeutend