Nainstalujte si:
       

Překlad Trick; trieb; Trieb


r Trick = fígl, úskok, lest, klička, podfuk, kejklířský kousek, obratný kousek, vtipný kousek

trieb = honil, poháněl, vehnal, hnal se, se hnal, provozoval

r Trieb = instinkt, chtíč, hnací síla, klíčivost, výhon, výhonek, letorost, ratolest, pohon, hnací ústrojí, poháněcí ústrojí, převod


Next: Triebfeder; Triebkraft; Triebsand    unausreichend; unbändig; unbeabsichtigt