Nainstalujte si:
       

Překlad Trennung; Trennwand; Trennzeichen


e Trennung = oddělování, rozpojení, řezání, rozřezání (materiálu), odloučení, rozloučení, separace, rozluka, rozluka manželství, rozchod, odpojení, odpojení (z hlediska el. bezpečnosti)

e Trennwand = dělicí zeď, dělicí příčka, příčka, přepážka, mezistěna, membrána, clona, předěl, přehrada, difuzní přepážka, dělicí přepážka

s Trennzeichen = rozdělovač, separátor, dělicí znaménko, rozdělovací znaménko, dělicí znak


Next: Tresor; treten; treu    unangenehm; Unannehmlichkeit; Unart