Nainstalujte si:
       

Překlad Trennbarkeit; trennen; Trennen


e Trennbarkeit = selektivnost, selektivita, dělitelnost, oddělitelnost, rozlučitelnost, rozpojitelnost

trennen = oddělit, oddělovat, rozpojit, řezat, rozřezat, rozřezávat, párat, rozpárat, rozloučit, odloučit, odlučovat, rozpojovat

s Trennen = oddělování, oddělení, rozdělování, rozpojování, rozpojení, stříhání, rozřezání (materiálu), párání, rozdružování, odlučování, odpojení, zrušení spojení


Next: Trennlinie; Trennmaschine; Trennschalter    umwinden; umwühlen; umzäunen