Nainstalujte si:
       

Překlad Tonerde; Tonfall; Tonfrequenz


e Tonerde = kysličník hlinitý, hlína, hlinitá půda, kysličník, octan hlinitý, jíl, jílovitá půda, korund, hlinitá země

r Tonfall = kadence, intonace, akcent, spád tónu, přízvuk

e Tonfrequenz = zvukový kmitočet, slyšitelný kmitočet, nízký kmitočet, nízký tónový kmitočet, tónová frekvence


Next: Tonfülle; Tonne; Tonschiefer    Umkippen; umklammert; umkleiden