Nainstalujte si:
       

Překlad Tier; tierisch; Tierseuche


s Tier = zvířátko, živočich, surovec, bestie, laň

tierisch = živočišný, animální, zvířecký, surový, brutální, bestiální, surově

e Tierseuche = mor zvířat, nákaza zvířat, zvířecí nákaza, dobytčí mor, zvířecí nemoc


Next: tilgen; Tilgung; Tilgungsbetrag    Umgestaltung; umgestellt; umgestoßen