Nainstalujte si:
       

Překlad Thesaurierung; tief; Tief


e Thesaurierung = ukládání (např. peněz), shromažďování (např. peněz), uložení (peněz), investování, ukládání peněz

tief = nízký, tmavý (barva), hluboko, nízko, hluboce, zhluboka, tmavě (barva)

s Tief = brázda nízkého tlaku, níže, cyklona, cyklóna, vodní dráha, koryto v řece, dno, krize, deprese, hloubce


Next: Tiefbau; Tiefbehälter; Tiefdruck    umgelegt; umgemauert; umgerechnet