Nainstalujte si:
       

Překlad Terminplan; Territorium; Terror


r Terminplan = časový plán, operativní plán, časový rozpis, rozvrh, lhůtový rozpis, rozpis, operativní rozpis, kalendářní plán, termínový plán

s Territorium = teritorium, obvod, oblast, výsostné území, země

r Terror = násilí, hrůzovláda, zastrašování, násilnictví, terorizování, útisk, teroru


Next: Test; Testament; Testat    umgearbeitet; umgeändert; umgebaut