Nainstalujte si:
       

Překlad Sucher; sucht; Sucht


r Sucher = vyhledávač, pátrač, hledáček, hledací světlomet, hlídač

sucht = pátrá, vyhledá, hledáte, snaží se, hledí si

e Sucht = toxikomanie, nákaza, bažení, dychtivost, náruživost, vášeň, chorobný návyk, žádostivost, mánie, návyk, chtivost, závislost


Next: sudeln; suggeriert; sukzessiv    Tresor; treten; treu