Nainstalujte si:
       

Překlad Substanz; substituieren; Substitution


e Substanz = látka, hmota, podstata, jádro, základ, substanci, hmotu, materie, těleso, jmění, chemické individuum, majetek

substituieren = dosadit, substituovat, zastupovat, zaměnit, nahrazovat (4. p.), ustanovit zástupce, ustanovit zástupcem, zaměňovat, zastoupit

e Substitution = substituce, dosazení, nahrazení, nahrazování, dosazování, záměna, substituční reakce, zastupování, náhradnictví, zastoupení


Next: Subsystem; subtil; subveniert    Trennbarkeit; trennen; Trennen