Nainstalujte si:
       

Překlad Streit; streiten; Streitigkeit


r Streit = rozepře, spor, hádka, rozpor, půtka, boj, kontroverze, svár, váda, nepohoda, sváření, dohadování

streiten = hádat se, pohádat se, přít (se), přít se, vést spor, zápasit, potýkat se, bojovat, stavět se

e Streitigkeit = pře, rozepře, spor, hádka, soudní spor, rozpor, rozporuplnost, spornost, váda


Next: Streitkräfte; Streitsache; streitsüchtig    Totschlag; totschlagen; Totzeit