Nainstalujte si:
       

Překlad Streckenzimmerung; Streckgrenze; Streckung


e Streckenzimmerung = budování chodeb, chodbová výdřeva, vyztužování chodeb, výdřeva chodby, výztuha důlních chodeb

e Streckgrenze = mez průtažnosti, mez kluzi (v tahu), mez kluzu v tahu, síla při 5% protažení, napínací mez, mez kluzu, mez tečení, hranice průtahu

e Streckung = napnutí, natažení, natahování, napínání, dloužení, rozpínání, prodlužování, protahování, protažení, extenze, naplnění sazemi a olejem, poměrné prodloužení


Next: Streich; streichen; Streichen    Tonfülle; Tonne; Tonschiefer