Nainstalujte si:
       

Překlad Straßenkreuzung; Straßenlage; Straßenverkehr


e Straßenkreuzung = křižovatka ulic, křižovatka, křižovatka cest, křižovatka silnic, rozcestí, uliční křižovatka

e Straßenlage = jízdní stabilita, stabilita vozů, jízdní vlastnosti, držení vozidla na silnici, udržování směru jízdy, směrová stabilita

r Straßenverkehr = silniční provoz, pouliční provoz, pouliční ruch, pouliční doprava, silniční doprava, silniční motorová doprava, styk, styky, vztahy


Next: Strauß; Strebe; streben    Titel; toben; tobend