Nainstalujte si:
       

Překlad Strahlstrom; Strahlung; Strahlungsmessgerät


r Strahlstrom = proud elektronového svazku, proud paprsku, tryskový proud, tryskové proudění, řídicí proudění

e Strahlung = vyzařování, sálání, tryskání, radiace, třpyt, vyřazování

s Strahlungsmessgerät = aktinometr, radiometr, měřič záření, dozimetrický přístroj, přístroj na měření záření


Next: stramm; Strammheit; Strang    tilgen; Tilgung; Tilgungsbetrag