Nainstalujte si:
       

Překlad Stößel; straff; Strahl


r Stößel = beran, palička (moždíře), zvedák, tlukadlo, pěch, smýkadlo (obrážečky), tlačná ovládací tyčka, prodlužovací tyčka, zdvihátko, ventilový zvedák, tlouček, píst

straff = napnutý, natažený, pevný, vzpřímený, přísný, tvrdý, tuhý, neochvějný

r Strahl = proud, paprsek vody, polopaprsek, polopřímka, rádius, střik, proud kapaliny, proud vody, svazek, svazek záření, křišťál, střel


Next: Strahlablenkung; strahlen    Tiefbau; Tiefbehälter; Tiefdruck