Nainstalujte si:
       

Překlad Störung; störungsfrei; Stöße


e Störung = rušení, vyrušení, výtržnost, závada, dislokace, havárie, zlom, porušení, narušení, rušivý vliv, selhání, diskontinuita

störungsfrei = bezporuchový, nerušený, neselhávající, bez poruchy (stroj běžel), nerušeně, bezporuchově, bez překážky

e Stöße = nárazy, údery, rázy, styky, spáry, haldy, stohy papíru, hranice dříví


Next: Stößel; straff; Strahl    Thesaurierung; tief; Tief