Nainstalujte si:
       

Překlad Störpegel; Störsender; Störsignal


r Störpegel = hladina poruch, úroveň šumu, pozadí, nulový chod, nulový efekt, poruchová úroveň, rušivý stav

r Störsender = rušička, rušicí vysílač, rušič, rušící vysílač, rušivý vysílač

s Störsignal = nežádoucí bit, nežádoucí signál, rušivý signál, parazitní signál, poplachový signál, porucha


Next: Störung; störungsfrei; Stöße    Therapie; Thermalquelle; thesaurieren