Nainstalujte si:
       

Překlad Stellenplan; Steller; Stellfläche


r Stellenplan = plán míst, rozvrh, směrný plán, organizační plán, systemizace, tabulky, předepsaný stav, plán pracovních míst

r Steller = regulační orgán, volič, ovládač, volicí spínač ve tvaru přepínače, stavěcí prvek, stavěcí člen, nastavovač, regulátor, nastavovací člen, stavěč

e Stellfläche = parkoviště, odstavná plocha, stání, odstavná plocha k zastavení, regálová plocha, zastavěná plocha


Next: Stellglied; Stellung; Stellvertretung    Szene; Szenerie; Tabelle