Nainstalujte si:
       

Překlad Steinpackung; Steinschlag; Steiß


e Steinpackung = kamenné výplň, kamenný zához, narovnaný kámen, zához, kamenná rovnanina

r Steinschlag = padání skal, padající kamení, štěrk, drcený štěrk, kamenná suť, horninová drť, horninová drť (sil. stav.), eluvium, nárazy odlétajících kaménků na karoserii, Padající kamení! (výstražná dopravní značka), kamenina

r Steiß = zadek, zadnice, biskup (kuchař.), řiť, sluky


Next: Stellantrieb; stellbar; stelle    suspendieren; suspendiert; Süchtigkeit