Nainstalujte si:
       

Překlad Steigerung; Steighöhe; Steigleitung


e Steigerung = zdokonalení, vzestup (2.p.), stoupání, stupňování, zvyšování, zvětšení, zvýšení, nárůst (2.p.), dražba, aukce, navyšování, zdražování

e Steighöhe = výška výstupu, dostupná výška, výška dostřiku, výška zvednutí hlavy vody, dostup

e Steigleitung = stoupačka, výtlaková trubka, stoupací potrubí, svislý rozvod, vzestupné potrubí


Next: Steigrohr; steigt; Steigung    sudeln; suggeriert; sukzessiv