Nainstalujte si:
       

Překlad Standort; Standplatz; Standrohr


r Standort = umístění, lokalita, poloha, stanoviště, místo nasazení, staveniště, pracoviště, působiště, sídlo, sídlo banky, posádka, garnizona

r Standplatz = stanoviště, stání, parkovací místo, místo k stání, parkovací stanoviště, stánek, zajišťovací stanoviště

s Standrohr = vyrovnávací komora, trubka stojanu, trubkový stojan, svislý korektor, vodní předloha, plnicí trubka, zavážecí trubka, vodicí trubka, přetlaková trubka, vodoznak


Next: Standsicherheit; Standzeit; Stange    Streit; streiten; Streitigkeit