Nainstalujte si:
       

Překlad Stampfe; stampfen; Stampfen


e Stampfe = pěch, pěchovadlo, stoupa, pěchovací kalandr, dusadlo

stampfen = dusat, udusat, zdusat, pěchovat, zhutňovat, mačkat, šouchat, kymácet se, kolébat se, houpat se, tlouct (4. p.)

s Stampfen = dusání, pěchování, houpání, kymácení, podélné kolísání, podélné kymácení, mačkání


Next: Stampfer; Stampfmaschine; Stand    Streckenzimmerung; Streckgrenze; Streckung