Nainstalujte si:
       

Překlad Stammdaten; Stammeinlage; Stammkapital


e Stammdaten = základní údaje, výchozí údaje, hlavní data, matriční data, kmenové údaje

e Stammeinlage = základní vklad, vklad společníka, vklad do základního jmění, obchodní podíl, vklad do základního kapitálu (nově), kapitálový vklad

s Stammkapital = kmenový kapitál, jistina, základní jmění (u s. r. o.), základní jistina, základní kapitál (ObchZ 2001)


Next: Stampfe; stampfen; Stampfen    Strecken; Streckenschalter