Nainstalujte si:
       

Překlad Stadtbezirk; Staffel; staffeln


r Stadtbezirk = městský okres, čtvrť (městská), městský okrsek, městská čtvrť, obvod, městská část

e Staffel = stupeň žebříku, oddíl, sled, letka, podstavec, štafle, stupeň, stojan, štafle lidově, štafeta, hráň, štafetový běh

staffeln = odstupňovat, stupňovitě nakupit, agregátovat, rozčlenit, rozčleňovat, členit


Next: Staffeln; Staffelung; stahl    Straßenbankett; Straßenbeleuchtung