Nainstalujte si:
       

Překlad Staat; Staatenbund; Stab


r Staat = země, krásný šat, nádhera, lesk, státě

r Staatenbund = spolek států, federace, konfederace států, společnost států, konfederace, soustátí

r Stab = hůl, hůlka, laťka, berla, žezlo, žerď, štáb, generální štáb, prut (železný), kolík (štafetový), logaritmické pravítko


Next: stabil; Stabilität; Stabilitätsgrenze    Strahlstrom; Strahlung; Strahlungsmessgerät