Nainstalujte si:
       

Pøeklad Sprühdüse; Sprühelektrode; sprühen


e Sprühdüse = rozprašovací tryska, sprchová tryska, rozstøikovací tryska, rosicí tryska, rozprašovací dıza, sprchovací tryska

e Sprühelektrode = elektroda obklopená koronou, elektroda s koronou, rozprašovací elektroda, záporná elektroda, emitující elektronka

sprühen = postøikovat, rozprašovat, mžít, mrholit, jiskøit, sršet (jiskry), støíkat, blıskat se, létat, mlžit


Next: Sprühen; spucken; Spuk    stören; störend; Störer