Nainstalujte si:
       

Překlad Speichelfluss; Speicher; speichern


r Speichelfluss = slinění, ptyalismus, tok slin, slintavka, slintání

r Speicher = obilnice, špýchar, špejchar, sklad, skladiště, stodola, půda, zásobník, nádrž, zásobní nádrž, přehradní nádrž, zásobárna

speichern = hromadit, ukládat na sýpku, uchovávat, skladovat, akumulovat, zaznamenat, ukládat do paměti, uložit do paměti, uložit do paměti počítače, dávat do paměti, uložit, nahromadit (4. p.)


Next: Speicherraum; Speicherung; Speicherwerk    Stellenplan; Steller; Stellfläche