Nainstalujte si:
       

Překlad Sparer; Sparplan; sparsam


r Sparer = šetřil, spořitel, střadatel, vkladatel, spořil

r Sparplan = schéma spoření, úsporový plán, smlouva o pravidelném spoření, spořící program, program spoření

sparsam = spořivý, šetrný, hospodárný, ekonomický, skrovný, šetrně, úsporně, skrovně


Next: Sparte; Spaß; Spatel    steil; Steilheit; Stein