Nainstalujte si:
       

Překlad Spannen; Spanner; Spannfeder


s Spannen = upínání, natahování, napnutí, úprava přepětí, upnutí, mechanické centrování (sevřením)

r Spanner = upínací zařízení, upínač, držák, upínadlo, napínač, extensor, vypínač, napínač (řemenu, řetězu), stahovák, šmírák

e Spannfeder = napínací pružina, napínací pero, zpruha, natahovací pružina, spoušťová pružina, pružinka, nabíjecí pružina


Next: Spannkraft; Spannriegel; Spannschlitten    steht; steif; Steife