Nainstalujte si:
       

Překlad Spaltprodukt; Spaltung; Spaltverfahren


s Spaltprodukt = štěpný produkt, štěpná zplodina, fragment štěpení, produkt krakování, fragment jádra

e Spaltung = štěpení, rozklad, štípání, rozštípání, rozkol, rozbroj, rozštěpení, protětí, rozdělení, odlučnost, štěpnost, rozčlenění

s Spaltverfahren = štípání, proces štěpení, štěpný pochod, štěpící pochod, rozštěpování, krakování


Next: Spaltzone; Span; Spanbildung    Stecken; steckenbleiben; Stecker