Nainstalujte si:
       

Překlad Spalte; spalten; Spalten


e Spalte = puklina, prasklina, spára, skulina, štěrbina, mezera, škvíra, kolona, sloupec, kolonka, stránka, rubrika

spalten = rozštípat, rozštípnout, rozseknout, rozsekávat, rozsekat, poltit, rozpoltit, půlit, roztít, štěpit, rozštěpit, praskat

s Spalten = štěpení, rozštěpení, štípání, rozpínání (rozepření), nastřihování, pukání, trhliny, pukliny, praskliny, spáry, štěrbiny, sloupce


Next: Spaltprodukt; Spaltung; Spaltverfahren    Steckdose; Steckeinheit; stecken