Nainstalujte si:
       

Překlad Späher; Spähtrupp; spärlich


r Späher = vyzvědač, špeh, slídil, špión, průzkumník, pátrač, zvěd, hlídkový, špehoun, špion

r Spähtrupp = patrola, rozvědka, průzkumná hlídka, výzvědná hlídka, výzvědný oddíl

spärlich = nepatrný, řídký, nuzný, hubený, skrovně


Next: speckig; Speckstein; Spediteur    Steinpackung; Steinschlag; Steiß