Nainstalujte si:
       

Překlad Schwarzsender; schwatzen; Schwäche


r Schwarzsender = černá vysílačka, černý vysílač, pirátský vysílač, ilegální vysílačka, tajný vysílač

schwatzen = tlachat, žvanit, brebtat, plkat, mlít, cancat, kecat (4. p.)

e Schwäche = chabost, tělesná ochablost, nedostatečnost, slabina, slabá stránka, mdloba, neduh, oslabení, oslabení kurzů, nestatečnost


Next: schwärmen; Schwärmen; Schwärmer    Spantiefe; Spareinlage; sparen