Nainstalujte si:
       

Pøeklad Schwärze; schwärzen; Schwärzung


e Schwärze = èernota, èerò, èerná barva, èerné barvivo, èernidlo, èerno, barvivo, barvivo na formy

schwärzen = oèernit, naèernit, špinit, oxidovat, grafitovat, poèernit

e Schwärzung = optická hustota, propustná optická hustota, hustota, zatemnìní, pašování, zaèernìní


Next: Schwätzer; schweben; schwebend    Sparte; Spaß; Spatel