Nainstalujte si:
       

Překlad Schwaden; Schwall; schwanger


r Schwaden = zplodiny hoření, zapaření, zplodiny výbuchu, pokos, plynná zplodina, řádek, výbuchové zplodiny, zblochan, zplodiny po odstřelu, plyny po odpálení

r Schwall = příval, záplava, peřej, rázová vlna zdvihu, spousta

schwanger = gravidní, těhotný, plodný, březí, naplněný, samodruhý


Next: schwank; schwanken; Schwanken    Spannkraft; Spannriegel; Spannschlitten