Nainstalujte si:
       

Překlad Schütteln; schüttelt; schütteltende


s Schütteln = střásání, vytřásání, třesot, třepání, třepotání, chvění, potřásání

schüttelt = cloumá, potřásá, třepe, vytřepává, setřásá, lomcuje, klátí, sklepává

schütteltende = potřásající, lomcující, vytřepávající, sklepávající, třepající, třesoucí


Next: schütten; Schüttgut; Schüttung    Spaltzone; Span; Spanbildung