Nainstalujte si:
       

Překlad Schreibfehler; Schreibgerät; Schreibschrift


r Schreibfehler = písařský omyl, chyba záznamu, chyba zápisu, písařská chyba, překlep, přepsání, pravopisná chyba, omyl při psaní, omyl v psaní

s Schreibgerät = registrační přístroj, registrátor, měřicí ústředna, registrační zařízení, zapisovač, psací náčiní, záznamový přístroj, psací přístroj, psací stroj, zapisovací zařízení

e Schreibschrift = hulkové písmo, psací písmo, písmo psané rukou, psané písmo, psaná písma, skripty


Next: Schreibstelle; Schreibwerk; schreien    sinnwidrig; Sinter; Sinus