Nainstalujte si:
       

Překlad Schrecken; schrecklich; Schrei


r Schrecken = uleknutí, leknutí, zděšení, strach, bázeň, hrůza, děs, postrach, hrůzy

schrecklich = strašný, strašlivý, děsný, hrozivý, hrozně, strašně, ukrutně

r Schrei = výkřik, vykřiknutí, skřek, zvířecí skřek, jekot, zvolání


Next: Schreibblock; schreibe; schreiben    sinken; Sinkgeschwindigkeit; Sinn