Nainstalujte si:
       

Překlad Schränkung; Schreck; schrecken


e Schränkung = rozvádění, rozvod, křížení, zkřivení, zpříčení

r Schreck = leknutí, uleknutí, hrůza, děs, strach, postrach, strašák, zděšení

schrecken = uleknout se, lekat se, polekat se, plašit se, vyplašit se, zděsit se, děsit, lekat, polekat, strašit, postrašit, plašit


Next: Schrecken; schrecklich; Schrei    Simulation; simuliert; sind