Nainstalujte si:
       

Překlad Schlämmung; schlecht; schlechterdings


e Schlämmung = zajílování, rozdružování plavením, vypírání rudy, odkalování, propírání plavením

schlecht = nedobrý, zkažený, zlý, podlý, chatrný, zchátralý, špatně, zle, nanic

schlechterdings = zcela, úplně, vůbec, docela, nadobro


Next: schlechthin; schlechtweg; Schlegel    schwank; schwanken; Schwanken