Nainstalujte si:
       

Překlad Schlagkraft; Schlagwerk; Schlamm


e Schlagkraft = průbojnost, síla rázu, úderná síla, bojová síla, údernost, průraznost

s Schlagwerk = Charpyho kladivo, beranidlo, padostroj, beran, bicí nástroje, bicí ústrojí, bicí mechanizmus

r Schlamm = bahno, kal, usazenina, rmut, náplav, jíl, šlem, saturační kal (cukr.), nános z odpadních vod, vrtná drť s vodou, sedlina


Next: Schlammfang; Schlammfänger; Schlamperei    schürzen; Schürzenjäger; Schüttboden