Nainstalujte si:
       

Překlad Scheidung; Schein; scheinbar


e Scheidung = rozloučení, rozvod (manželů), rozlišení, oddělení, oddělování (odlučování, segregace), rozdružování, třídění, přebírání (rubaniny), čiření, vápnění, odlučování, separace

r Schein = záře, světlo, zjev, lesk, třpyt, vzhled, podoba, klam, zdání, potvrzení, stvrzenka, list (doklad)

scheinbar = předstíraný, klamný, zdánlivě, naoko, zřejmě


Next: Scheine; scheinen; Scheitel    Schreibfehler; Schreibgerät; Schreibschrift