Nainstalujte si:
       

Překlad Saat; Sachbeschädigung; Sache


e Saat = setba, osev, zasetí, osetí, osivo, semena, sadba, sazenice, osení

e Sachbeschädigung = věcné poškození, poškození majetku, hmotná škoda, věcná škoda, poškozování věci, úmyslné poškození

e Sache = záležitost, kauza, případ, předmět, spor, věcmi


Next: Sachgebiet; sachgemäß; Sachkenntnis    Schleuse; Schlich; schlicht