Nainstalujte si:
       

Překlad Rüstzeug; rütteln; Rütteln


s Rüstzeug = nástroje, náčiní, zdroj, teoretický nástroj, zbroj

rütteln = setřást, třást (čím), třepat, lomcovat, burcovat, vyburcovat, drkotat, drncat, vibrovat, třást se, třepat se, kymácet se

s Rütteln = setřásání, střásání, setřesení, třepání, drkotání, vibrování, lomcování, viklání


Next: Saat; Sachbeschädigung; Sache    Schlepper; schleudern; Schleudern