Nainstalujte si:
       

Překlad Rückstände; rückständig; Rückstellung


e Rückstände = nedoplatky, nedodělky, zůstatky, zaostávání, karbon

rückständig = zaostávající, opozdilý, nedodělaný, nevyřízený, zbylý, dlužný (zůstatkovou sumou), nedoplacený, nezaplacený, neuhrazený, platící pozadu, opožděný, zpožděný

e Rückstellung = vrácení (dluhu), zpětné nastavení, vrácení do původní polohy, rezervní fond, navrácení (dluhu), vracení do původní polohy, znovunastavení, obnovení původního stavu, nulování, rezervní úložka, pohledávka, vymazání


Next: Rückstoß; Rückstrahler; Rückstrahlung    schlau; Schlauch; Schlauchschelle