Nainstalujte si:
       

Překlad Rücksprache; Rücksprung; Rückstand


e Rücksprache = rozmluva, rozprávka, domluva, hovor spojovatelky s účastníkem, konzultace (s odborníkem u výrobce), dohoda, dohovor, rokování

r Rücksprung = osazení, návrat, návrat zpět, skok zpět, odraz, odskok, ústupek, vybrání, zpětný odraz

r Rückstand = sedlina, usedlina, usazenina, reziduum, nedodělek, nedodělaná práce, dodělávka, zaostávání, zůstatek, prodlení, skluz, zpoždění (platby)


Next: Rückstände; rückständig; Rückstellung    schlankweg; schlapp; Schlappe