Nainstalujte si:
       

Překlad Rückschein; Rückschlag; Rückschluss


r Rückschein = stvrzenka, zpáteční lístek, kopie k vrácení, doručenka, zpětné potvrzení adresáta, návratná poukázka, návratný lístek

r Rückschlag = zpětný vrh, pokles, zpětný náraz, odraz, zvrat, nepříznivý obrat, zpětný běh, zpětné slehnutí plamene, atavizmus, nezdar, neúspěch, náraz zezadu

r Rückschluss = jho, navrácení, zpětný závěr, soud z následku na příčinu, zpětné ukončení


Next: Rückschritt; Rückseite; Rücksendung    Schlagkraft; Schlagwerk; Schlamm