Nainstalujte si:
       

Překlad Rollenbahn; Rollladen; Rollstuhl


e Rollenbahn = dráha kladky, válečková dráha, válečkový dopravník, válečková tra, skluz

e Rollladen = roleta, žaluzie, svinovací okenice, žaluzie (okenní), roleta

r Rollstuhl = pojízdná židle, vozík pro nepohyblivé, vozík pro invalidy, kolečkové křeslo, židle na kolečkách, vozík


Next: Rolltreppe; Rose; Rost    schäumen; Scheck; Schecke