Nainstalujte si:
       

Překlad Rolle; rollen; Rollen


e Rolle = svitek, stůčka, závitek, cívka, špulka, kotouč, váleček, válec, buben, kladka, mandl, přemet

rollen = koulet se, valit se, řinout se, kanout, válet se, převalovat se, svíjet se, pojíždět, popojíždět, rolovat, jet, kolísat

e Rollen = kladky, válečky, koulení, válení, valení, leštění, navalování, pohyb, jízda, pojíždění, rolování, mandlování


Next: Rollenbahn; Rollladen; Rollstuhl    schärfer; schätzen; Schätzung